Svenska English

PRESSACKREDITERINGAR


Ackrediteringstiden har löpt ut.

För brådskande ärenden, kontakta presschefeb Lorenzo Nesi
lorenzo.nesi@gmail.com
Tel: 070 88 66 444